Cursussen bouwen en verbouwen

Cursussen binnenkort

InfraxBouwTeam

22-09-2018 – 8600 Diksmuide

»InfraxBouwTeam Verbouwing

29-09-2018 – 3970 Leopoldsburg

»InfraxBouwTeam Verbouwing

10-11-2018 – 3940 Hechtel-Eksel

»InfraxBouwTeam Nieuwbouw

Korte avondsessies

24-09-2018 – 3060 Bertem

»Gevelrenovatie

25-09-2018 – 1785 Merchtem

»Wat doe ik als mijn oude verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is?

25-09-2018 – 3140 Keerbergen

»Isoleren van hellende en platte daken

27-09-2018 – 3110 Rotselaar

»Gevelrenovatie

Elektrische deelwagen in Wijgmaal (Leuven)

Elektrische deelwagen in Wijgmaal (Leuven)

Een elektrische auto huren? Wij hebben een deelwagen ter beschikking in Wijgmaal (Leuven).

Vanaf een luttele 42 euro per dag (of 21 euro voor een halve dag) ben je op weg met onze fonkelnieuwe Nissan Leaf.

de Koevoet 184

de Koevoet 184

Nummer 184 van de Koevoet is er.

Eenvoudiger leven, consuminderen en een lagere ecologische voetafdruk gaan samen met het wonen in een tiny house. Als de wetgeving mee wil, opent deze opkomende trend zeker perspectieven.

Thematour Landen

Thematour Landen

Zit je met vragen over energiezuinig verbouwen? Heb je geen idee hoe je hier best aan begint? Op zaterdag 17 november 2018 organiseert Dialoog een fietstocht langs een duurzaam gerenoveerde woning en een duurzame hernieuwbouw in Landen.

C-Bouwers

C-Bouwers

C-Bouwers is een proefproject waarmee we bouwheren, architecten en bouwpromotoren de voordelen van circulair bouwen beter willen leren kennen en hen stap voor stap begeleiden om circulaire bouwprojecten te verwezenlijken.

Energielening 2018

Energielening 2018

De energielening loopt op haar laatste benen. Je kunt er nog tot eind 2018 één afsluiten.

 

Haastige spoed is zelden goed maar in dit geval is er niet veel tijd te verliezen.

Duurzaam bouwadvies

Duurzaam bouwadvies

Je gaat bouwen, verbouwen of renoveren? Dan wil je natuurlijk graag een duurzame woning met veel comfort maar toch een lage energierekening.

 

Onze bouwadviezen geven praktische antwoorden op concrete vragen in specifieke situaties.

Nieuws

06-09-2018

Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen

» Klik om verder te gaan

06-09-2018

Week van de mobiliteit

» Klik om verder te gaan

04-09-2018

Stroomversnellers: stem op je favoriete project

» Klik om verder te gaan

04-09-2018

Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen

» Klik om verder te gaan

 

Kalender

  » cursus / interne activiteit

  » externe activiteit

We nemen activiteiten op van de Vlaamse milieubeweging en milieugerelateerde activiteiten van andere organisaties en bedrijven uit ons netwerk.

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw